Ważny komunikat

Komunikaty

Informacje oraz ważne komunikaty


Szanowni Mieszkańcy,


Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, w Warszawie będą wprowadzane zmiany w segregacji odpadów.

 

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW.

OD 01.01.2019 rozpoczynamy segregowanie na 5 grup odpadów:

papier - naklejka niebieska,

metale i tworzywa sztuczne - naklejka żółta, 

szkło - naklejka zielona,

bio z gospodarstw domowych - naklejka brązowa,

odpady zmieszane - naklejka czarna,

 

Informujemy, iż system oznakowania grup odpadów wprowa-dzany jest stopniowo. Firma odbierająca odpady „MPO” będzie starała się uzupełnić altany śmietnikowe w brakujące pojemniki oraz uzupełnić w nowe oznaczenie w najszybszym możliwym czasie. – szczególnie uzupełnić dla nowych grup - papier i bio. W okresie przejściowym w altanie mogą znajdować się pojemniki podzielone tylko na 3 frakcje – w tym przypadku segregacje powinno się prowadzić na 3 frakcje – czyli jak do tej pory.

 

- segregowane suche
- szkło opakowaniowe
- odpady zmieszane

 

Więcej informacji dostępnych jest i będzie na poniższych stronach oraz pod numerem telefonu informacji miejskiej 19115/czynnym całodobowo/:

1. czysta.um.warszawa.pl

2. iwar.com.pl

 

Oliwia Bielska-Rzońca
Administrator