Ważny komunikat

Komunikaty

Informacje oraz ważne komunikaty

Przypominamy, iż teren zielony znajdujący się wokół budynku Racławicka 21 należy do Skarbu Państwa a Zarządcą tego terenu jest Agencja Mienia Wojskowego.
W związku z czym, bez wiedzy i zgody Zarządcy tego terenu niedozwolone jest sadzenie jakichkolwiek krzewów i drzew. Jedynym rozwiązaniem, które też zostało zastosowane, to postawienie donic na terenie.
Informujemy, iż należy bezzwłocznie usunąć posadzone krzewy /tuje/ lub przesadzić je do donic i ustalić z Administracją miejsce posadowienia, w przeciwnym razie zostaną usunięte.