Firma IWAR oferuje

Zarządzania i administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, firm i instytucji.

Czynności związane z zarządzaniem wykonują licencjonowani zarządcy nieruchomości posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Czytaj więcej

 

 1. Założenie ewidencji księgowej dla nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej.
 2. Rejestracja wszelkich zdarzeń księgowych.
 3. Opracowanie Planu gospodarczego, jego realizacja i kontrola.
 4. Rozliczanie wpłaconych zaliczek.
 5. Analiza kosztów.
 6. Obsługa bankowa – bez dostępu do środków finansowych.
 7. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz i w relacjach z właścicielami.
 8. Opracowanie racjonalnej gospodarki finansowej nieruchomości.
 9. Realizacja zobowiązań wynikających z działalności w zakresie konserwacji, mediów i innych kosztów.
 10. Kontrola umów o konserwację, naprawy i usługi.
 11. Roczne rozliczenie i sprawozdanie finansowe dla Zarządu.
 12. Windykacja należności.