Ważny komunikat

Komunikaty

Informacje oraz ważne komunikaty

Informujemy, iż niedozwolone jest pozostawianie odpadów po remontowych w tym gruzu budowlanego w pobliżu altanki gabarytowej oraz w altance jak i przy altance. W tym celu należy zamówić we własnym zakresie kontener lub specjalne worki na gruz i usunąć je najszybciej jak to jest możliwe lecz nie dłużej niż 7 dni.

Szanowni Państwo,

Od 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. U. UE L 119, s.1) tj. RODO. Nowe przepisy ujednolicają zasady dot. ochrony danych osobowych m.in. także w Polsce.